فیلتر محصولات
برندها
قیمت
تومان تومان
رنگ
مناسب برای برند
نوع کیفیت کالا
توان خروجی
بیشتر ... کمتر
ولتاژ خروجی
ابعاد کانکتور خروجی
بیشتر ... کمتر
ولتاژ ورودی
نوع اتصال ورودی
کشور سازنده
فیلتر
Slider Offer Banner
شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر سوزندار | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر سوزندار | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)
 • جدید
  Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 4.5*3.0 Gimo Plus
  (1)
  493,500 تومانقیمت
  شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر سوزندار | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر سوزندار | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)
  • جدید
   Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 4.5*3.0 Gimo Plus
   (1)
   493,500 تومانقیمت
   شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 3.25 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 3.25 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo Plus)
     Lenovo Laptop Charger 20V 3.25A | Socket 11.0*5.0 Gimo Plus
     (1)
     419,500 تومانقیمت
     شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 3.25 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 3.25 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo Plus)
       Lenovo Laptop Charger 20V 3.25A | Socket 11.0*5.0 Gimo Plus
       (1)
       419,500 تومانقیمت
       شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)
       • جدید
        HP Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 4.5*3.0 Gimo Plus
        (1)
        412,500 تومانقیمت
        شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ اچ پی 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 3.0 * 4.5 (Gimo Plus)
        • جدید
         HP Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 4.5*3.0 Gimo Plus
         (1)
         412,500 تومانقیمت
         شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo)
           Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 11.0*5.0 Gimo
           (1)
           411,500 تومانقیمت
           شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.0 * 11.0 (Gimo)
             Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 11.0*5.0 Gimo
             (1)
             411,500 تومانقیمت
             شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo)
               Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 7.4*5.0 Gimo
               (1)
               372,000 تومانقیمت
               شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo)
                 Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A | Socket 7.4*5.0 Gimo
                 (1)
                 372,000 تومانقیمت
                 شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)
                   Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 2.5*5.5 Gimo Plus
                   (1)
                   385,500 تومانقیمت
                   شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)
                     Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 2.5*5.5 Gimo Plus
                     (1)
                     385,500 تومانقیمت
                     شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 4.74 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 4.74 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)
                       Asus Laptop Charger 19V 4.74A | Socket 2.5*5.5 Gimo Plus
                       (1)
                       348,500 تومانقیمت
                       شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 4.74 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 4.74 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo Plus)
                         Asus Laptop Charger 19V 4.74A | Socket 2.5*5.5 Gimo Plus
                         (1)
                         348,500 تومانقیمت
                         شارژر لپ تاپ اچ پی 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ اچ پی 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)
                         • جدید
                          HP Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 7.4*5.0 Gimo Plus
                          (1)
                          388,000 تومانقیمت
                          شارژر لپ تاپ اچ پی 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ اچ پی 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)
                          • جدید
                           HP Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 7.4*5.0 Gimo Plus
                           (1)
                           388,000 تومانقیمت
                           شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 3.42 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo)شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 3.42 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo)
                             Asus Laptop Charger 19V 3.42A | Socket 2.5*5.5 Gimo
                             (1)
                             301,000 تومانقیمت
                             شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 3.42 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo)شارژر لپ تاپ ایسوس 19 ولت 3.42 آمپر | سوکت 2.5 * 5.5 (Gimo)
                               Asus Laptop Charger 19V 3.42A | Socket 2.5*5.5 Gimo
                               (1)
                               301,000 تومانقیمت
                               شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.5 * 7.9 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.5 * 7.9 (Gimo Plus)
                               • جدید
                                Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 7.9*5.5 Gimo Plus
                                (1)
                                426,000 تومانقیمت
                                شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.5 * 7.9 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ لنوو 20 ولت 4.5 آمپر | سوکت 5.5 * 7.9 (Gimo Plus)
                                • جدید
                                 Lenovo Laptop Charger 20V 4.5A | Socket 7.9*5.5 Gimo Plus
                                 (1)
                                 426,000 تومانقیمت
                                 شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)
                                   Acer Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 5.5*1.7 Gimo Plus
                                   (1)
                                   337,500 تومانقیمت
                                   شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)
                                     Acer Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 5.5*1.7 Gimo Plus
                                     (1)
                                     337,500 تومانقیمت
                                     شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo)
                                       Acer Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 5.5*1.7 (Gimo)
                                       (1)
                                       332,000 تومانقیمت
                                       شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 4.7 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo)
                                         Acer Laptop Charger 19V 4.7A | Socket 5.5*1.7 (Gimo)
                                         (1)
                                         332,000 تومانقیمت
                                         شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر اسلیم | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر اسلیم | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)
                                           Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A Slim| Socket 7.4*5.0 Gimo Plus
                                           (1)
                                           534,000 تومانقیمت
                                           شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر اسلیم | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ دل 19.5 ولت 4.62 آمپر اسلیم | سوکت 5.0 * 7.4 (Gimo Plus)
                                             Dell Laptop Charger 19.5V 4.62A Slim| Socket 7.4*5.0 Gimo Plus
                                             (1)
                                             534,000 تومانقیمت
                                             شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 6.32 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 6.32 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)
                                               Acer Laptop Charger 19V 6.32A | Socket 5.5*1.7 Gimo Plus
                                               (1)
                                               623,000 تومانقیمت
                                               شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 6.32 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)شارژر لپ تاپ ایسر 19 ولت 6.32 آمپر | سوکت 1.7 * 5.5 (Gimo Plus)
                                                 Acer Laptop Charger 19V 6.32A | Socket 5.5*1.7 Gimo Plus
                                                 (1)
                                                 623,000 تومانقیمت
                                                 شارژر لپ تاپ توشیبا 15 ولت 5 آمپر | سوکت 3.0 * 6.3 (Gimo)شارژر لپ تاپ توشیبا 15 ولت 5 آمپر | سوکت 3.0 * 6.3 (Gimo)
                                                   Toshiba Laptop Charger 15V 5A | Socket 6.3*3.0 Gimo
                                                   (1)
                                                   305,000 تومانقیمت
                                                   شارژر لپ تاپ توشیبا 15 ولت 5 آمپر | سوکت 3.0 * 6.3 (Gimo)شارژر لپ تاپ توشیبا 15 ولت 5 آمپر | سوکت 3.0 * 6.3 (Gimo)
                                                     Toshiba Laptop Charger 15V 5A | Socket 6.3*3.0 Gimo
                                                     (1)
                                                     305,000 تومانقیمت