Slider Offer Banner

حفظ حریم خصوصی

دیجی کلبه به عنوان یک پلتفرم فروش آنلاین، به حفاظت از حریم خصوصی مشتریان و فرآیندهای شفافی در این زمینه تعهد دارد.

جمع‌آوری اطلاعات:

دیجی کلبه تنها اطلاعات لازم را از مشتریان جمع‌آوری می‌کند و از هر گونه اطلاعات غیرضروری خودداری می‌نماید.

استفاده از اطلاعات:

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دیجی کلبه صرفاً برای اهداف مربوط به خدمات فروش آنلاین و ارتقاء تجربه خرید مشتریان استفاده می‌شود.

حفاظت از اطلاعات مالی:

در فرآیند پرداخت‌ها، دیجی کلبه از روش‌های امنیتی پیشرفته استفاده می‌کند تا اطلاعات مالی مشتریان به‌طور کامل محافظت شود.

حق کنترل بر روی اطلاعات:

مشتریان دارای حق کنترل بر روی اطلاعات خود هستند و می‌توانند اطلاعات خود را تصحیح نمایند.

نظارت و امنیت:

دیجی کلبه فرآیندهای نظارتی و امنیتی را برای حفاظت از اطلاعات مشتریان در پلتفرم خود پیاده‌سازی کرده است.

تعهد به پایبندی:

با توجه به اهمیت حریم خصوصی، دیجی کلبه متعهد به بهبود و رفع هر نقصی در سیاست حفاظت از حریم خصوصی خود می‌باشد تا تجربه خرید آنلاین مشتریان را بهبود بخشد.